Vitajte na stránke spoločnosti ProHumanCapital

VYPOČÍTALI STE SI, ČI VYTVÁRAJÚ VAŠI ĽUDIA VäČŠIE HODNOTY, AKO PODNIK STOJA?
VIETE, ČI IMPLEMENTUJÚ EFEKTÍVNE PODNIKOVÚ STRATÉGIU?
IDENTIFIKOVALI STE MEDZI VAŠIMI PRACOVNÍKMI TALENTY A CHCETE SI ICH UDRŽAŤ? POTREBUJETE ICH ROZVÍJAŤ?
PONÚKAME VÁM NÁSTROJE, AKO ZLEPŠIŤ PRACOVNÝ VÝKON ĽUDSKÁHO KAPITÁLU VO VAŠOM PODNIKU.


Vážený zákazník,

najnovšie výskumy odborných agentúr ukazujú, že problémy pri realizácii korporátnej stratégie podnikov vyplývajú najmä z toho, že ľudský kapitál nie je dostatočne identifikovaný so strategickými prioritami spoločnosti.

Organizácie a podniky vynakladajú veľké úsilie na definovanie zdravej stratégie, s ktorou sú zosúladené procesy a postupy. Často však sa nekladie dostatočný dôraz na zharmonizovanie ľudí so stratégiou, čo je kľúčovým predpokladom na úspešnú implementáciu podnikovej stratégie. Bez naplnenia tejto podmienky nie je možné získať od ľudského kapitálu jeho plnú hodnotu a miera účinnosti pre organizÁciu zostane obmedzená. Pre zabezpečenie konkurencieschopnosti je efektívne implementovanie stratégie prvoradé.

Na to, aby sa identifikovali ľudia so stratégiou, aby ju dokázali kvalitne napĺňať a prinášali očakávané hodnoty pre spoločnosť, Vám ponúkame nasledujúce nástroje v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov.

Naše produkty sú zamerané na zlepšenie tých zručností, schopností a vedomostí, v ktorých slovenskí manažéri, resp. pracovníci majú rezervy a nedosahujú ešte úroveň európskeho štandardu.