Jazykové kurzy

Aby ľudia spolu hovorili a rozumeli si

Neučíme podľa určených šablón, naše metódy sa prispôsobia vám, vašim možnostiam, schopnostiam  a potrebám.

JAZYKOVÉ KURZY –VŠEOBECNÉ  ZAMERANIE

AJ, FJ, NJ, ŠJ, RJ

 Názov tréningu
Začiatočníci A, B
Mierne pokročilí A,B
Stredne pokročilí A,B
Pokročilí A,B
Spoločenská konverzácia

JAZYKOVÉ KURZY – ODBORNÉ  ZAMERANIE

Názov tréningu
Effective Presentation  – v AJ (Max počet účastníkov 8. Minimálna znalosť angličtiny na úrovni “Intermediate”) -práca s kamerou.
Efektívne telefonovanie
Základy finančno-bankovej terminológie
Business terminológia – profesionálny jazyk
Korešpondencia – písomná komunikácia
Úskalia gramatiky
Posilnenie konverzačných schopností
+ podľa špecifikovanej požiadavky

Jazykové kurzy a programy:

  • Intenzita výučby:
  • tradičné – kontinuálne, dlhodobé
  • polointenzívne
  • intenzívne – krátkodobé na pracoviskách zákazníka,
  • intenzívne – pobytové na Slovensku vo vlastných zariadeniach zákazníka, v zahraničí na Malte, vo Veľkej Británii
  • jednorázové – workshopy na jednotlivé témy
  • Formy výučby:
  • skupinové (4-8  účastníkov)
  • mini-skupinové (2-3 účastníci) – úzko profesionálne špecializované
  • one-to-one