Preklady

Aby ste vy správne porozumeli a vás správne pochopili aj iní, nielen Slováci

Nie sme automaty, naše preklady nie sú doslovné. Prekladáme a tlmočíme zmysel. Východiskový a cieľový text či výpoveď musia mať  rovnakú výpovednú hodnotu pre  expedienta ako aj percipienta. Pri odborných prekladoch spolupracujeme s odborníkmi. Pracujeme iba s profesionálmi, lebo sme profesionáli. Máme 40 ročné skúsenosti

Čo je pre nás základná rovnica: Náš preklad = Preklad + Korektúra + Kontrola kvality

Ceny – dohodou, podľa konkrétnych nárokov.

Preklady všeobecného i odborného charakteru

z anglického, francúzskeho, nemeckého jazyka, ruského, poľského, španielskeho, talianskeho ako aj iných svetových jazykov do slovenčiny a opačne.
Odborné texty z oblasti telekomunikácií, finančné, právne – zmluvy, medicíny, farmácie, marketingu, ľudských zdrojov,…

Prekladáme aj graficky náročné dokumenty.