Manažérsky rozvoj

Dobrý manažér musí stále sledovať vývoj nových poznatkov, kontinuálne sa vzdelávať. Správanie voči zamestnancom či ostatným manažérom, adekvátne schopnosti rozhodovania, rokovania či efektívna tímová práca sú základom spokojnosti pracovníkov firmy. Čím ste dokonalejší a máte lepšie osvojené manažérske zručnosti, tým je vaše poslanie a každodenná práca jednoduchšia.

Názov tréningu
 Vedenie pracovných pohovorov I
Vedenie pracovných pohovorov  IIhodnotiace pohovory
Vedenie prepúšťacích rozhovorov
Efektívna komunikácia manažéra horizontálna i vertikálna
Komunikácia a vystupovanie pri rokovaní s obchodnými partnermi
Efektívne negociačné postupy
Účinné postupy presviedčania – persuázia
Efektívne postupy pri riešení konfliktov – Konflikt manažment
Prezentačné zručnosti – psychologicko-pedagogické aspekty (max počet účastníkov 8) – práca  s kamerou
Úspešné riadenie zmeny
Time management a zvládanie stresu
Vedenie a motivácia pracovníkov
Efektívne vedenie porád a workshopov
Efektívny facilitátor – moderácia
Zvyšovanie produktivity pracovného tímu
Čo o nás prezrádza reč tela
Coaching – forma manažovania
Zvyšovanie emočnej inteligencie
Chápanie kultúrnych rozdielností
Strategické riadenie
Finančné riadenie podniku pre nefinančných manažérov
Pracovné taktizovanie