Obchodné a predajné zručnosti

Ako môže spoločnosť dosiahnuť želateľný rast a teda profit? Pomôžeme vám, ako seba aj firmu posunúť vpred a rozšíriť okruh svojich zákazníkov. Posuňte sa z priemerného na úspešného obchodníka.

Tak ako každý úspešný človek musí obchodník svoju prácu milovať – mať k nej pozitívny postoj, musí ovládať komunikačné zručnosti a vhodne ich použiť v rozličných situáciách, byť charizmatický, vedieť si získať dôveru. V tom všetkom vám radi poradíme.

Názov tréningu
Komunikácia a vystupovanie pri rokovaní s obchodnými partnermi
Zákaznícka orientácia pre pracovníkov prvého kontaktu
Efektívna telefonická komunikácia
Profesionálna práca asistentky/sekretárky
Telefonické predajné zručnosti
Komunikácia pri vymáhaní pohľadávok
Efektívne negociačné postupy
Účinné postupy presviedčania – persuázia
Efektívne postupy pri riešení konfliktov – Konflikt manažment
Prezentačné zručnosti – psychologicko-pedagogické aspekty
Prezentačné zručnosti – technicko-faktografické aspekty
Spoločenská etiketa a obchodný protokol