Osobnostný rozvoj

Odhaľte pred sebou vaše osobnostné plusy a mínusy. Tam sa začína váš prerod. Zistíte, ako rozvíjanie osobnosti navodí pocity spokojnosti a šťastia.

Nikto nie je dokonalý. Tým, že zlepšíte svoje komunikačné, prezentačné schopnosti, vaše interpersonálne vzťahy sa zlepšia. Dokážete lepšie pracovať s emocionálnou inteligenciou. Lepšie vystupovať v rôznych situáciách pracovných ale aj osobných. Pracujte na sebe stále. Našimi zábavnými a láskavými

Názov tréningu
Prezentačné zručnosti – psychologicko-pedagogické aspekty – práca s kamerou
Ako reagovať v stresovo vypätých situáciách
Efektívna komunikácia
Asertívna komunikácia
Čo o nás prezrádza reč tela
Time management a zvládanie stresu
Efektívny facilitátor – moderácia
Zvyšovanie emočnej inteligencie
Chápanie kultúrnych rozdielností
Finančné riadenie podniku pre nefinančných odborníkov